Initiatief

Op initiatief vanĀ Talk 2 Grow hebben jongerencoaches (in opleiding) de krachten gebundeld. Met elkaar willen we jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar wat brengen in coronatijd. Vanuit ons hart gunnen we jongeren wat van onze tijd om naar hun verhaal te luisteren. Wij hopen dat zoveel mogelijk jongeren de stap zetten hun hart te luchten.

Initiatiefnemer Talk 2 Grow richt zich op de mentale gezondheid van jongeren door middel van jongerencoaching, stress coaching voor volwassenen en het begeleiden van projecten die zich richten op dit belangrijke thema.

Dit platform voor jongerencoaches is tot stand gekomen in samenwerking met Jetje. Jetje is een online communicatietool voor coaches, waarmee coaches en coachees in een beveiligde online omgeving eenvoudig met elkaar kunnen chatten, videobellen en gegevens kunnen delen. Iedereen die gebruik maakt van de tool bepaalt zelf welke gegevens met wie worden gedeeld en met wie hij verbonden wil zijn. Hiermee is het voor coaches mogelijk ook onderling met elkaar te verbinden, samen te werken en ervaringen te delen en kunnen jongeren zelf bepalen met wie zij verbonden willen zijn.

Grondleggers Rick Dekker en Martijn Hols hebben de tool ontwikkeld vanuit de filosofie dat iemand die hulp en ondersteuning van een coach nodig heeft, dat makkelijk, laagdrempelig en veilig kan doen en altijd zelf eigenaar blijft van informatie en gegevens die hij deelt en daar zelf de regie over voert.

Met de ontwikkeling van dit platform hoopt start-up Jetje jongerencoaches te enthousiasmeren voor het gebruik van de tool Jetje en daarmee een pilot op te starten om te leren van wat een jongerencoach helpt om jongeren te helpen.

Wil je meedoen aan de pilot? Registreer je dan als coach op jetje.app.